αντιπροσωπείες

H εταιρεία Ζούτσος Ματθαίος στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της έχει έρθει σε συνεργασία με κάποιες από τις σημαντικότερες αντιπροσωπείες στο χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού όπως είναι οι ακόλουθες:

  • Hitachi


  • Electra


  • Americool


  • Ruud